Trappstädning

Vi har även tjänster för trappstädning samt entre och liknande.

Vad ingår i trappstädning?

 • Sopning
 • Våttorkning av trappor och entré
 • Avtorkning av lampknappar
 • Avtorkning av armaturer
 • Rengöring av entrémattor
 • Avtorkning av trappräcke
 • Rengöring av tak och väggar från damm och spindelnät
 • Avtorkning av entrédörrar

Om det finns hiss:

 • Avtorkning av hissdörr
 • Våttorkning av golv
 • Putsa spegel
 • Rengöring av hissknappar
 • Borttagning av fläckar på väggar